Sendikacılık ve Sosyal Medaya
0 | | | 24-01-2020

Halil İbrahim DURAK

           İnsanlık tarihi boyunca kuşkusuz tüm kültürleri bir araya getiren iletişim, 20. yüzyıla damga vuran internetin kullanımı ile başbaşka bir boyuta ulaşmıştır. Hızla gelişen teknoloji, giderek artan istek ve ihtiyaçlar iletişim araçlarının gelişimine zemin hazırlamıştır. Günümüz dünyasında internet ve sosyal medya kitle iletişim araçlarına oranla hızla gelişen bir etki alanı oluşturmaktadır.

      Sosyal medya kullanıcı tabanlı olmasına karşılık, kitleleri bir araya getirmekte, kitlelerin toplu bir şekilde hareket edebilmesine imkan sağlamaktadır. Bununla birlikte devlet kurumları bilgi paylaşımlarını, özel sektör ticari amaçla yapmış olduğu reklam ve kampanyaları sosyal medya aracılığı ile hedef kitleye ulaştırmaktadır.

          Teknoloji ve sosyal medyanın bu kadar hızlı gelişmesine,ülkenin yetkili ve eğitimin öncü sendikası olarak duyarsız kalamayız. Sosyal medyanın etkin kullanımını ve üyelerimize yapmış olduğumuz çalışmaların bilgilerini sosyal medya üzerinden aktarımı konusuna hassasiyetle önem veriyoruz. Üyelerimize Konfederasyonumuzun, Genel Merkezimizin ve şubemizin sosyal medya hesaplarını takip etmelerinin önemini, yapılan paylaşımların beğenme ve paylaşım yoluyla diğer üyelerimize ulaştırmamızı, sosyal medyanın gücünün azımsanamayacak  bir boyuta ulaştığını defaatle anlatmalıyız. Şimdi sahadaki gücü, sosyal medyada da gösterme günü...

Top