Kadın Kolları Başkanı
Tülay FARSAK
Kadın Kolları Başkanı

Tülay FARSAK

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İletişim:   
Tel:  05426382310 

E Posta: farsak@ankara.edu.tr  

Web: ankara5.egitimbirsen.org.tr 

Hatice Hilal GÜMÜŞOK
Kadın Komisyonu Başkan Vekili

Hatice Hilal GÜMÜŞOK

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Akademik Büro

İletişim:  
Tel : 0312 317 03 15 / Dahili : 4463
E Posta: gumusok@ankara.edu.tr 
Web: ankara5.egitimbirsen.org.tr

Güldane YILMAZ
Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Gül YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İletişim:   
Tel : 
E Posta:gulyılmaz@hacettepe.edu.tr  
Web: ankara5.egitimbirsen.org.tr

Ayşe KARAPINAR
Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

Ayşe KARAPINAR

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İ.İ.B.F.Öğrenci İşleri Birimi

İletişim:   
Tel : 0312 216 16 18 

E Posta: ayşe.karapinar@gazi.edu.tr  
Web: ankara5.egitimbirsen.org.tr

Merve KAYA
Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler )

Merve KAYA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İletişim:   
Tel :  
E Posta:  
Web: ankara5.egitimbirsen.org.tr

Gamze ERTOR
Şube Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim )

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Dini İlimler Fakültesi 

İletişim:   

Tel: 0312 596 44 44 / Dahili: 4613
E Posta: gamze.ucar@asbu.edu.tr
Web: ankara5.egitimbirsen.org.tr

Derya AKBULUT
Şube Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Derya AKBULUT

Gazi Üniversitesi

İletişim:  
GSM: 05320690638 
Sendika Büro Tel / Faks: 0312 230 23 26  
E Posta: derya.tasci@gazi.edu.tr 
Web: ankara5.egitimbirsen.org.tr

Top